Åbning af nyt krisecenter for kvinder

Fredag den 20. april 2018 kunne direktøren i Dansk Kvindesamfunds Krisecenter Lisa Holmfjord og daglig leder af det nye krisecenter Susanne Larsen byde H.K.H. Kronprinsessen Mary og direktøren i Mary fonden Helle Østergaard velkommen, i forbindelse med åbningen af det nye krisecenter På HC Andersens Boulevard nr. 10 i København V.

Det nye Krisecenter har til huse i den historiske bygning (Tegneskolen) for kvinder, som Dansk Kvindesamfund i 1876 var med til at stifter, huset er tegnet af arkitekten Vilhelm Klein som et

fint eksempel på tidens histoticistiske tendens og er i dag fredet Lisa Holmfjord direktør for Dansk kvindesamfunds Krisecenter holdt en kort velkomsttale, inden ordet blev givet videre til H.K.H. Kronprinsessen samt Børne og socialminister Mai Mercado, inden der var en kort rundvisning på 2 sal der er ubeboet.

Mere end 30000 kvinder bliver hvert år udsat for vold eller seksuelle overgreb og mange af deres børn oplever dette på meget nært hold, mere end 50 % af børnene har været udsat

for psykisk vold. Og landets Krisecentre har dog også mærket et markant pres de sidste par år, hvor mere end 55% af kvinderne har henvendt sig til Krisecentrene for at få hjælp, problemet er størst i hovedstadsområdet.  Fagpersonalet og medarbejderne på krisecentret har en bred erfaring indenfor børn og familieområdet.

krisecentret skaber et helhedorienteret tilbud med særlig fokus på at udvikle og støtte mor/barn-relationen, samt hjælpe børnene til en bedre barndom og et godt fremtidigt voksenliv uden vold.

 

TRANSLATE »